Kontorbygg Cyberforsvaret
       
     
 Foto: Ståle Sletten/ Rune Nilsson
       
     
2015-10-15-27-rn.png
       
     
2015-10-15-30-rn.png
       
     
Kontorbygg Cyberforsvaret
       
     
Kontorbygg Cyberforsvaret

På Jørstadmoen i Lillehammer har RiK Arkitektur vært ansvarlig arkitekt for Cyberforsvarets nye kontorbygg. Målet med prosjektet var å gi Cyberforsvaret en moderne arbeidsplass tilpasset dere oppgaver.

Byggets utforming er basert på Forsvarsbyggs visuelle profil for anleggene på Østlandet. Bygget har en stram geometri, og er tilrettelagt både for innvendige endringer og utvidelse ved tilbygg og påbygg. Bruken av trematerialer er i tråd med den visuelle profilen og selve fasaden er kledd med standard trepanel.

Det er benyttet utvendige pilastere i limtre. Pilastrene gir et fint samspill med de rake stammene til furutrærne som står foran og ved siden av bygget, og som er det dominerende treslaget på Jørstadmoen. Pilastrene underdeler fasaden og gir et vertikalt preg, samtidig som de bidrar til solskjerming av bygget, i tillegg til utvendige persienner.

Nytt kontorareal er på ca. 1900 kvadratmeter og inneholder 77 nye kontorplasser og bortsettingsarkiv for Forsvarets arkivtjeneste, tilsvarende en halv kilometer arkivhyller.

Lokasjon: Jørstadmoen, Lillehammer kommune

Tidsrom: 2011-2014

Oppdragsgiver: Forsvarsbygg

Vår rolle: Arkitekt

 Foto: Ståle Sletten/ Rune Nilsson
       
     

Foto: Ståle Sletten/ Rune Nilsson

2015-10-15-27-rn.png
       
     
2015-10-15-30-rn.png