Gjøvik barnehage
       
     
 Foto: Hamar blad
       
     
Barnehage-12.jpg
       
     
Barnehage-13.jpg
       
     
Gjøvik barnehage
       
     
Gjøvik barnehage

RiK Arkitektur har tegnet den nye barnehagen i Gjøvik sentrum. Kommunen hadde behov for utvidet kapasitet og resultatet har blitt en to-etasjes barnehage med plass til over 110 barn fordelt på seks avdelinger.

Utgangspunktet for prosjekteringen var å ivareta Gjøvik kommunes målsetning om å skape trygge og gode sosiale møteplasser, som grunnlag for lek, utvikling og læring. Bygget er prosjektert og oppført med passivhusstandard, som gir et redusert behov for oppvarming og energibruk.

Barnehagen ligger i et omkransende leilighetskvartal, så det ble spesielt vektlagt at bygget skånsomt skulle tilpasses terrenget. Bygget er praktisk og godt tilrettelagt for å skape en god hverdag for både barn og ansatte.

Barnehagen har et eget bibliotek, IKT-rom og et sanserom der belysningen kan dempes så en stjernehimmel kommer frem. Den har også et eget bad der barna kan leke med vann. Fellesarealet er tilrettelagt så samtlige barn kan være samlet ved større arrangementer.

Den nye barnehagen er på totalt 1500 m2.

Lokasjon: Gjøvik, Gjøvik kommune

Tidsrom: 2015 - 2016

Oppdragsgiver: Gjøvik kommune

Vår rolle: Arkitekt og ansvarlig søker

 Foto: Hamar blad
       
     

Foto: Hamar blad

Barnehage-12.jpg
       
     
Barnehage-13.jpg