Nustadbakken omsorgsboliger
       
     
Nustadjordet omsorgsboliger
       
     
103.jpg
       
     
104.jpg
       
     
105.jpg
       
     
Nustadbakken omsorgsboliger
       
     
Nustadbakken omsorgsboliger

RiK Arkitektur har bistått Bamble kommune i forbindelse med byggingen av omsorgsboliger på Nustadbakken i Langsund.

Nustadbakken er et omsorgsboligprosjekt med åtte boliger, rusakutt, omsorgstjenestens kontorer- og fellesarealer for beboerne.

Bygget er organisert for god oversiktlighet, lav bemanning, høy grad av sikkerhet og respekt for beboernes privatliv. Det er organisert over to etasjer, med to fløyer med boliger på øvre nivå. Mellom boligfløyene finnes personalbase og fellesarealer med skjermet lokalisering både inne og ute.

Personalbasen ligger mellom fellesarealene og rusakutten, slik at den kan betjene begge disse med en relativt beskjeden bemanning.

Omsorgstjenesten har kontorer og personalfasiliteter i nedre plan, som også inneholder diverse servicefunksjoner, teknikk og boder for beboerne. Denne etasjen er utilgjengelig for beboerne og driftes uavhengig av beboeretasjen.

Huset er godt tilpasset terrenget det står i og responderer til terrengets form og bevegelser. Huset et bindingsverksbygg, med kledning i trepanel. Det står i en vakker furuskog og huset vil bli fargesatt for å tilpasses skogomgivelsene det står i.

Lokasjon: Nustadbakken, Langesund

Tidsrom: 2016-2020

Oppdragsgiver: Bamble kommune

Vår rolle: Arkitekt

Nustadjordet omsorgsboliger
       
     
Nustadjordet omsorgsboliger

RiK Arkitektur har bistått Bamble kommune med arkitekttjenester i forbindelse med byggingen av omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne på Nustadjordet i Bamble kommune.

Omsorgsboligene omfatter 9 samlokaliserte boliger, samt fellesarealer og personalbase i tilknytning til boligene. Bygget blir 1200 kvadratmeter stort og boligene er døgnbemannet.

Huset er et bindingsverksbygg, med kledning i trepanel, det står i et vakkert og kupert terreng nær Nustadbekken. Huset er godt tilpasset terrenget det står i og responderer til terrengets form og bevegelser.

Tiltaket er plassert i tilknytning til Nustad gård, og byggets grunnform og proporsjoner har slektskap med den eksisterende låven på Nustad gård.

Lokasjon: Nustadjordet, Langesund

Tidsrom: 2016-2020

Oppdragsgiver: Bamble kommune

Vår rolle: Arkitekt, prosjekteringsgruppeleder

103.jpg
       
     
104.jpg
       
     
105.jpg