Om oss


RiK Arkitektur er et allsidig arkitektkontor som utfører oppdrag i det offentlige og private markedet i hele Norge. Fra våre kontorer i Oslo og på Lillehammer tegner og utformer våre nesten 30 medarbeidere bygg og områder som er til glede for menneskene som bor, jobber og ferdes i dem.

Vi har over 35 års erfaring fra bransjen, og vet hva som skal til for å få det beste ut av hvert prosjekt gjennom godt samarbeid med kunden og samarbeidspartnere.

Vi har spisskompetanse på verneverdige bygg og rehabilitering. Vi jobber også mye med utforming av komplekse bygg, samt utarbeidelse av reguleringsplaner.   

Rik Arkitektur AS eies av WSP Norge AS som betyr at vi er koblet tett på sterke fagmiljøer innen bygg og prosjektledelse. Sammen løser vi de mest komplekse oppdrag gjennom tverrfaglig samarbeid. Vi vil utfordre normene og det etablerte, og selv om vi er stolte av historien vår ser vi mot fremtidens løsninger og behov i alle prosjektene våre.

Med utgangspunkt i vår lange erfaring, kompetanse og internasjonale nettverk kan vi være med å utforme ditt prosjekt fra idé til virkelighet.

Ta gjerne kontakt!


Foretaket har følgende sentrale godkjenning:

  • Ansvarlig søker for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3

  • Ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3

  • Ansvarlig kontrollerende for prosjektering av bygninger og installasjoner, tiltaksklasse 3

    Se mer under våre tjenester.