Sandvika Fjordpark – stupetårn og servicebygg
       
     
Stupetårnet-141.jpg
       
     
Stupetårnet-006.jpg
       
     
Stupet%C3%A5rnet-009.jpg
       
     
Stupetårnet-016.jpg
       
     
Sandvika Fjordpark – stupetårn og servicebygg
       
     
Sandvika Fjordpark – stupetårn og servicebygg

På Kadettangen i Sandvika i Bærum kommune står RiK Arkitektur bak designet av det nye stupetårnet og servicebygget med kiosk og toaletter. Området, som har fått navnet Sandvika Fjordpark, har de siste årene gjennomgått en stor forvandling og er i dag et innbydende rekreasjonsområde med badeplass, park, volleyballbaner og lekeplass.

Utgangspunktet for vårt design ligger i de eksisterende klassiske stupetårnene i indre Oslofjord.

I formgivningsprosessen fokuserte vi på samspillet mellom form og funksjon, og inspirert av origamiske bretteteknikker ble de arkitektoniske, statiske og konstruksjonsmessige behov løst i en uttrykksfull stålkonstruksjon i henhold til dagens krav.

Lokasjon: Sandvika, Bærum kommune

Tidsrom: 2017-2019

Oppdragsgiver: Bærum kommune

Vår rolle: Arkitekturprosjektering

Stupetårnet-141.jpg
       
     
Stupetårnet-006.jpg
       
     
Stupet%C3%A5rnet-009.jpg
       
     
Stupetårnet-016.jpg