Bastøy fengsel, Solvang - fredet
       
     
Bastøy fengsel, Solvang - fredet
       
     
Bastøy fengsel, Solvang - fredet

RiK Arkitektur bisto Statsbygg med arkitekttjenester og antikvariske arbeider i forbindelse med fasaderehabilitering og tilbakeføring av fasadene på bygget Solvang på Bastøy. Bygget ble oppført i 1903, og er fredet av Riksantikvaren.

Det manglet sikker dokumentasjon på hvordan fasadene var opprinnelig. Utgangspunktet for tilbakeføringen er bygd på enkelte spor, eldre foto og tegninger. Det er utført en material- og fargeundersøkelse delvis av NIKU samt MUR og MER.

Rik Arkitektur bistod med oppmåling av eksisterende bygning, utarbeidelse av tegninger av eksisterende forhold og forslag til tilbakeføring for fasader, dør- og vindusskjema samt diverse detaljer. Vi holdt også dialogen med antikvariske myndigheter.

Lokasjon: Bastøy fengsel, ved Horten.

Tidsrom: 2017-2018

Oppdragsgiver: Statsbygg

Vår rolle: Arkitekttjenester og antikvariske arbeider.