Stupet%C3%A5rnet-009.jpg

Våre tjenester


Arkitektur-
prosjektering

 • Verneverdige bygg

 • Rehablitering

 • Helse og omsorgsbygg

 • Sykehus

 • Leilighetsbygg

 • Hytter og boliger

 • Skoler og barnehager

 • Universitet og høgskoler

 • Forsvarsbygg og militærinstallasjoner

 • Idrettsbygg og svømmehaller

 • Kontorbygg

 • Arbeidsbygninger


Urbanisme- og byplanlegging

 • Reguleringsplaner

 • Mobilitet

 • Mulighetsstudier områdeplanlegging

 • Landskapsarkitektur


Andre ytelser

 • Prosjekteringsledelse

 • BIM-prosjektering-koordinering

 • Universell Utforming - kontroll av eksisterende bygg

 • Juryarbeid/ evalueringsbistand

 • Planlegging

 • 3D scanning og oppmåling.


RiK Arkitektur har sentral godkjenning for ansvarsrett for alle aktuelle fagområder i tiltaksklasse 3 (TTKL3).

Godkjenninger